Het opgevraagde artikel kan niet meer worden besteld.

 


Het opgevraagde artikel kan niet meer worden besteld.

SCHULDHULPVERLENING PROJECT

Product omschrijving voor - SCHULDHULPVERLENING PROJECT

Om de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Grotendijk te verbeteren wordt er een steunpunt opgericht voor de schuldhulpverlening. Voor dit steunpunt worden formats ontwikkeld, teksten voor de website geschreven en een budgetplan opgesteld. Toetsbare producten: format intakeformulier, format aanvullende informatie, format overzicht inkomsten en uitgaven, teksten website en budgetplan. Dit project kan worden gebruikt voor de opleiding sociaal-maatschappelijk dienstverlener. Factor-E voor SAW Factor-E bestaat uit cursussen, trainingen en projecten naar het leerlijnenmodel van De Bie. Het materiaal van Factor-E behandelt de onderwerpen vanuit de praktijk. In het project staat het gehele proces van de beroepsbeoefenaar centraal in de omgeving van de school. De student werkt bij voorkeur in een groep aaneen opdracht van een (gefingeerde) opdrachtgever. Het project geeft invulling aan de integrale leerlijn waar bij alle belangrijke aspecten van kennis, vaardigheden en houding samenkomen. Het project stuurt sterk op het proces met stappenplannen en logboek. Een project heeft een omvang van 80 SBU (begeleiding, uitvoering).
Vorige pagina