BPV SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENER FACTOR E

1400
Artikelnummer 9789037210149
Uitgever Edu'Actief
Druk 1
Jaar 2013
Omschrijving
De BPV-opdrachten uit dit katern kunt u inzetten binnen de opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlening. In dit katern vindt u bij elk werkproces (zie hieronder) uit het kwalificatiedossier een BPV-opdracht. Elke BPV-opdracht wordt beoordeeld op een product en op professioneel getoond gedrag (prestatie-indicatoren). Werkprocessen: 1.1 Inventariseert de situatie en wensen van de cliënt. 1.2 Maakt een dienstverleningsplan. 2.1 Ondersteunt de cliënt bij praktische diensten. 2.2 Behandelt eenvoudige juridische vragen van de cliënt. 2.3 Ondersteunt de cliënt bij financiële problemen en budgetbeheersing. 2.4 Bemiddelt en ondersteunt de cliënt bij het behartigen van belangen. 2.5 Verricht informatie- , advies- en voorlichtingswerkzaamheden ten behoeve van de cliënt(en). 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep. 3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg. 3.3 Stemt de werkzaamheden af. 3.4 Verricht administratieve werkzaamheden en beheert dossiers. 3.5 Evalueert de geboden ondersteuning.
 
Aantal