DAG OVERGEWICHT!

800
Artikelnummer 9789037211511
Uitgever Edu'Actief
Druk 1
Jaar 2013
Omschrijving
Overgewicht onder jongeren is een zeer actueel onderwerp en is bovendien een steeds groter wordend probleem. Met dit project gaan uw studenten aan de hand van een onderzoeksrapport conclusies en aanbevelingen formuleren over dit onderwerp. Op basis hiervan maken ze vervolgens een opzet voor een themadag. Op deze dag worden jongeren bewust gemaakt van hun levensstijl en de mogelijke gevolgen hiervan. De jongeren worden op een actieve manier geïnformeerd over overgewicht en de oorzaken en gevolgen. Verder krijgen ze praktische tips ter voorkoming van overgewicht en het naleven van een gezonde levensstijl. Toetsbare producten: vooronderzoek, activiteitenformulieren en een draaiboek. Dit project kan worden gebruikt voor de opleiding pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg. Factor-E voor SAW Factor-E bestaat uit cursussen, trainingen en projecten naar het leerlijnenmodel van De Bie. Het materiaal van Factor-E behandelt de onderwerpen vanuit de praktijk. Project In het project staat het gehele proces van de beroepsbeoefenaar centraal in de omgeving van de school. De student werkt bij voorkeur in een groep aan een opdracht van een (gefingeerde) opdrachtgever. Het project geeft invulling aan de integrale leerlijn waarbij alle belangrijke aspecten van kennis, vaardigheden en houding samenkomen. Het project stuurt sterk op het proces met stappenplannen en logboek. Een project heeft een omvang van 80 SBU (begeleiding en uitvoering).
 
Aantal