EDUCATIEVE UITGAVEN

noimage.gif
20/20 HB Z&W NIV3-4
5420
noimage.gif
TRAJECT V&V VVT DEEL 2 SPEC.NIVEAU 3
6470
noimage.gif
ATLAS VAN DE ANATOMIE DEEL 3, ZENUWSTELSEL EN ZINTUIGEN
4990
9789006921915
ANATOMIE EN FYSIOLOGIE, NIVEAU 4
9810
noimage.gif
TRAJECT V&V VOORLICHTING, ADVIES EN INSTRUCTIE NIVEAU 3
4640
noimage.gif
TRAJECT V&V PERSOONLIJKE BASISZORG 2 NIVEAU 4 BASISBOEK
6590
noimage.gif
ATLAS VAN DE ANATOMIE DEEL 1 BEWEGINGSAPPARAAT
4990
noimage.gif
TRAJECT V&V VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN NIVEAU 4 BASISBOEK
7190
noimage.gif
HANDHAVER TOEZICHT & VEILIGHEID
32950
noimage.gif
20/20 WB W B1 NI3-4
3810
noimage.gif
TRAJECT ZORG GGZ DEEL 1, SPEC.NIV. 4
6810
noimage.gif
BASISBOEK MARKETING 2
3400
noimage.gif
TRAJECT WELZORG NIV. 2 WERKBOEK
3420
noimage.gif
MARKTONDERZOEK
3700
9789006815313
20/20 WB Z B1 NI3-4
3810
noimage.gif
INWENDIGE GENEESKUNDE
8310
noimage.gif
TRAJECT WELZIJN PERSOONLIJKE BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG NIVEAU 4
3440
noimage.gif
COMMUNICATIE
3600
noimage.gif
TRAJECT WELZIJN ONTWIKKELING EN OPVOEDING
5070
noimage.gif
ZORG BASISBOEK VERZ IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG NIV. 3
7280
noimage.gif
ZORG BASISBOEK VERZ. CHRONISCHE LICHAMELIJKE AANDOEN NIV. 3
6330
noimage.gif
BASISBOEK PATHOLOGIE, NIVEAU 4
8880
noimage.gif
TRAJECT V&V HUISHOUDEN EN WONEN NIVEAU 3
6050
noimage.gif
BEGROTEN EN BUDGETTEREN
3500
noimage.gif
ALS OPVOEDEN NIET VANZELF GAAT
5340
noimage.gif
ZORG BASISBOEK MENSEN M/E VERSTANDELIJKE BEPERK NIV. 3
6860
noimage.gif
ALLEMAAL TAAL
6210
noimage.gif
PSYCHIATRIE VOOR VERPLEEGKUNDIGE
4980
noimage.gif
CHIRURGIE 3E DRUK
10030
noimage.gif
STRUX ARBEIDSVAARDIGHEDEN
1345
noimage.gif
STRUX DIENSTVERLENING EN ZORG ASSISTENT DIENSTVERLENING EN ZORG DEEL 1 VAN 4 MAAKT (WERK)RUIMTES GEBRUIKSKLAAR
1815
noimage.gif
TRAJECT WELZIJN OPVOEDEN EN BEGELEIDEN VAN KINDEREN
4560
noimage.gif
TRAJECT WELZIJN METHODISCH HANDELEN KINDEROPVANG (PW) BASISBOEK
4370
noimage.gif
TRAJECT WELZYN GESPEC MEDEWERKER KINDEROPV 4
3440
noimage.gif
TRAJECT WELZIJN AANBIEDEN VAN ACTIVITEIT IN HET PEDAGOG WERK
4560
noimage.gif
STRUX ECONOMIE EN HANDEL: ASSISTENT VERKOOP/RETAIL - WERKPROCES 2
1850
noimage.gif
STRUX ASSISTENT VERKOOP/RETAIL - DEEL 4 VAN 4 - ONTVANGT DE KLANT & ASSISTEERT VERKOPENDE COLLEGA'S
1850
noimage.gif
STRUX ASSISTENT LOGISTIEK - DEEL 1 VAN 6 - ONTVANGT GOEDEREN/PRODUCTEN
1400
noimage.gif
STRUX ASSISTENT DIENSTVERLENING EN ZORG - DEEL 4 VAN 4 - STAAT DERDEN TE WOORD EN VERWIJST HEN DOOR
1815
noimage.gif
STRUX ASSISTENT VERKOOP/RETAIL - DEEL 1 VAN 4 - VOERT WERK UIT BIJ DE ONTVANGST/OPSLAG VAN GOEDEREN/PRODUCTEN
1850
noimage.gif
STRUX ASSISTENT LOGISTIEK - DEEL 3 VAN 6 - VERZAMELT GOEDEREN/PRODUCTEN/EMBALLAGE/VERPAKKINGSMATERIALEN
1400
noimage.gif
STRUX ASSISTENT LOGISTIEK - DEEL 4 VAN 6 - MAAKT GOEDEREN/PRODUCTEN VERZENDKLAAR
1400
noimage.gif
STRUX ASSISTENT VERKOOP/RETAIL - DEEL 3 VAN 4 - VOERT WERK UIT BIJ VERZORGEN/ONDERHOUDEN VAN DE WERKPLEK/WERKOMGEVING
1850
noimage.gif
STRUX ASSISTENT LOGISTIEK - DEEL 5 VAN 6 - VOERT HANDELINGEN OP GOEDEREN/PRODUCTEN UIT
1345
noimage.gif
ASSISTENT PLANT OF (GROENE) LEEFOMGEVING - DEEL 4 - TRANSPORTEERT PRODUCTEN EN MATERIALEN
1595
noimage.gif
STRUX ASSISTENT HORECA, VOEDING OF VOEDINGSINDUSTRIE - DEEL 2 VAN 4 - BEWERKT EN VERWERKT VOEDINGSPRODUCTEN/HALFFABRICATEN
1815
noimage.gif
STRUX ASSISTENT LOGISTIEK - DEEL 2 VAN 6 - MAAKT GOEDEREN/PRODUCTEN GEREED VOOR OPSLAG EN SLAAT DEZE OP
1345
noimage.gif
STRUX ASSISTENT PLANT OF (GROENE) LEEFOMGEVING - DEEL 3 - ONDERHOUDT MATERIAAL, MIDDELEN EN OMGEVING
1595
noimage.gif
STRUX ASSISTENT LOGISTIEK - DEEL 6 VAN 6 - INVENTARISEERT DE VOORRAAD/MAGAZIJNINVENTARIS
1400
noimage.gif
STRUX ASSISTENT DIENSTVERLENING EN ZORG - DEEL 3 VAN 4 - VOERT DIENSTVERLENEND WERK UIT
1815
noimage.gif
STRUX ASSISTENT HORECA, VOEDING OF VOEDINGSINDUSTRIE - DEEL 3 VAN 4 - MAAKT VOEDINGSPRODUCTEN KLANTGEREED
1815
noimage.gif
STRUX ASSISTENT HORECA, VOEDING OF VOEDINGSINDUSTRIE - DEEL 4 VAN 4 - MAAKT (WERK)RUIMTEN, GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES SCHOON STRUX
1815
noimage.gif
STRUX ASSISTENT PLANT OF (GROENE) LEEFOMGEVING VERZORGT HET GEWAS OF ONDERHOUDT GROEN DEEL 2 VAN 4
1595
noimage.gif
STRUX ASSISTENT PLANT OF (GROENE) LEEFOMGEVING - DEEL 1 VAN 4 - PLANT OF LEGT GROEN AAN
1595
noimage.gif
STRUX ASSISTENT DIENSTVERLENING EN ZORG - DEEL 2 VAN 4 - VOERT ZORGEND WERK UIT
1815
noimage.gif
STRUX ASSISTENT HORECA, VOEDING OF VOEDINGSINDUSTRIE - DEEL 1 VAN 4 - MAAKT (WERK)RUIMTEN BEDRIJFSKLAAR
1815
noimage.gif
100% JEZELF
2295
1
SB4 WSI 2 - WATER SAFETY INSTRUCTOR
4050
noimage.gif
SB4 ALA2 - AQUA LEISURE & ACTIVITY HOST
3650
9789006910179
HET ZORGPLAN
7100
noimage.gif
KENNIS BEDRIJFSADMINISTRATIE - WERKBOEK
2250
noimage.gif
WERKEN IN DE RETAIL NIV.3+4
2350
noimage.gif
KENNISMAKEN MET HET WERKVELD DIENSTVERLENING
1450
noimage.gif
GEBRUIK VAN RUIMTES, FACILITEITEN EN MATERIALEN
3875
noimage.gif
WERKEN IN DE RETAIL NIV.2
3200
noimage.gif
VOEDING, INKOOP EN ADMINISTRATIE
3600
noimage.gif
TRAJECT V&V VVT DEEL 2 SPEC.NIVEAU 3
6470
noimage.gif
ATLAS VAN DE ANATOMIE DEEL 3, ZENUWSTELSEL EN ZINTUIGEN
4990
noimage.gif
20/20 HB Z&W NIV3-4
5420
9789006921915
ANATOMIE EN FYSIOLOGIE, NIVEAU 4
9810
noimage.gif
STRUX ASSISTENT LOGISTIEK - DEEL 2 VAN 6 - MAAKT GOEDEREN/PRODUCTEN GEREED VOOR OPSLAG EN SLAAT DEZE OP
1345
noimage.gif
TRAJECT V&V PERSOONLIJKE BASISZORG 2 NIVEAU 4 BASISBOEK
6590
noimage.gif
TRAJECT V&V VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN NIVEAU 4 BASISBOEK
7190
noimage.gif
ATLAS VAN DE ANATOMIE DEEL 1 BEWEGINGSAPPARAAT
4990
noimage.gif
HANDHAVER TOEZICHT & VEILIGHEID
32950
noimage.gif
TRAJECT ZORG GGZ DEEL 1, SPEC.NIV. 4
6810
noimage.gif
KLANTGERICHT.INFO REKENEN IN DE RETAIL 1 NIVEAU 3 EN 4
2680
noimage.gif
METHODISCH INTERVENTIES
1345
noimage.gif
OBSERVEREN EN RAPPORTEREN
1345
noimage.gif
BEHOEFTEONDERZOEK
800
noimage.gif
EVALUEREN BEGELEIDING VAN ACTIVITEITEN
1345
noimage.gif
EHBO DEEL 2 VOOR MZ
1345
9789037240382
KEUZEDEEL ORIËNTATIE OP ONDERNEMERSCHAP (COMBIPAKKET)
3950
noimage.gif
DIENSTVERLENINGSPLAN
1345
noimage.gif
INTEGRATIE VAN DE DOELGROEP VOOR SW
800
noimage.gif
DIDACTIEK, MOTIVEREN VAN LEERLINGEN
1345
noimage.gif
PEDAGOGIEK
1345
noimage.gif
ANATOMIE, FYSIOLOGIE EN PATHOLOGIE DEEL 6
1345
9789037240375
BEGELEIDEN BIJ BELANGRIJKE LEVENSGEBEURTENISSEN
990
noimage.gif
SCHULDHULPVERLENING (BUDGETTEREN)
1345
noimage.gif
ORGANISEREN VAN EEN MULTICULTUREEL EVENT
800
noimage.gif
SCHRIJF EEN PROJECTPLAN
1345
noimage.gif
MORELE OORDEELSVORMING
1345
noimage.gif
OMGAAN MET LEERPROBLEMEN
1345
noimage.gif
SOCIALE KAART
1345
noimage.gif
PRESENTEREN EN INSTRUEREN
1345
noimage.gif
SCHULDHULPVERLENING
1050
noimage.gif
WERVEN, COÖRDINEREN EN BEGELEIDEN VAN VRIJWILLIGERS
1345
noimage.gif
GROEPSDYNAMICA EN LEIDERSCHAPSSTIJLEN
1345
noimage.gif
LEERLINGEN MET SPECIFIEKE BEGELEIDINGSVRAGEN
1345
noimage.gif
KLASSENMANAGEMENT
1345
noimage.gif
ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE VOOR SMD EN SCW
1345
noimage.gif
GEVAREN VAN DE STRAAT
800
noimage.gif
ENQUETEREN
1345
9789037240474
OUDERS BETREKKEN IN BEGELEIDING
1620
noimage.gif
OUDEREN ONDERSTEUNEN OM LANGER ZELFREDZAAM TE ZIJN
1345
noimage.gif
WONDVERZORGING EN ZWACHTELEN
1345
noimage.gif
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 2
800
noimage.gif
SOCIALE VEILIGHEID 2 (MISHANDELING)
800
noimage.gif
KINDEREN MET SPECIFIEKE BEGELEIDINGSVRAGEN DEEL 1
1345
noimage.gif
PR EN COMMUNICATIEMIDDELEN
1345
noimage.gif
HET GROTE OPZOOMERPROJECT
800
noimage.gif
KLINISCH REDENEREN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN
3595
noimage.gif
PEDAGOGISCH KLIMAAT IN DE SCHOOL
800
noimage.gif
OBSERVEREN EN SIGNALEREN
1245
1
PROFESSIONEEL HANDELEN IN DE ZORG
3150
1
THUISZORG
6300
1
DIENSTVERLENING SPORT EN RECREATIE BASISBOEK
5025
1
VOORLICHTING, ADVIES EN INSTRUCTIE
4150
1
GEHANDICAPTENZORG
6300
1
PROFESSIONEEL HANDELEN IN DE ZORG
3200
1
CRISISSITUATIES EN ONVOORZIENE SITUATIES IN DE ZORG
3150
1
KRAAM, KINDEREN EN JEUGDIGEN
6300
1
COMMUNICATIE IN DE ZORG
4150
1
BEGELEIDEN IN DE ZORG
4150
1
PLANNEN EN COORDINEREN VAN ZORG
4150
1
VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN
6300
1
VERPLEEGKUNDIGE ZORG
6300
1
KRAAMZORG
6300
1
JIJ ALS DIENSTVERLENER WB BASISDEEL
1570
1
ALGEMEEN ZIEKENHUIS
6300
noimage.gif
VERPLEEGKUNDIG REDENEREN
2625
1
PERSOONLIJKE ZORG
7300
1
ORIENTATIE OP DE GEZONDHEIDSZORG
4150
1
VOORLICHTING, ADVIES EN INSTRUCTIE
3150
1
VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN
7300
1
WONEN EN HUISHOUDEN
4150
1
WET- EN REGELGEVING IN DE ZORG
4150
1
PLANNEN EN AFSTEMMEN VAN ZORG
3150
1
HELPENDE ZORG EN WELZIJN; WERKBOEK NIV.2
1540
noimage.gif
INTRODUCTIE SPORT EN RECREATIE - PROFIELBOEK 1
3050
1
CRISISSITUATIES EN ONVOORZIENE SITUATIES IN DE ZORG
3150
1
DIENSTVERLENENDE WERKZAAMHEDEN WB BASISDEEL
1570
1
TRAJECT V&V ANATOMIE EN FYSIOLOGIE NIVEAU 3
7100
1
LOGISTIEKE WERKZAAMHEDEN UITVOEREN
2575
noimage.gif
KLANTGERICHT VERKOPEN NIVEAU 3 EN 4
2680
noimage.gif
DIEËTLEER
1345
1
BEHEER VAN GEBOUWEN
2575
1
CATERINGWERKZAAMHEDEN UITVOEREN
2575
noimage.gif
GOEDEREN ONTVANGEN EN VERWERKEN NIV.2
3200
noimage.gif
BEDRIJFSECONOMISCH REKENEN IN DE RETAIL DEEL 1 NIV.4
2680
1
GASTEN EN DEELNEMERS BEGELEIDEN
2575
noimage.gif
GOEDERENSTROOM EN PRESENTATIE VERZORGEN NIV.3+4
2350
noimage.gif
KENNIS BEDRIJFSECONOMIE - WERKBOEK
2250
noimage.gif
REKENEN IN DE RETAIL NIV.3+4
2680
noimage.gif
HET SALESTRAJECT
3025
noimage.gif
BEDIENING THEORIEBOEK DL. 1 EN 2
14400
noimage.gif
RETAILMARKETING NIV.3+4
2350
noimage.gif
RETAILMARKETING NIV.2
3200
noimage.gif
VERKOPEN NIV.2
3200
noimage.gif
SCHOKLAND HANDBOEK
2625
noimage.gif
SCHOKLAND WERKBOEK NIV.2
2005
1
GASTHEER/GASTVROUW WERKBOEK BASISDEEL
13400
noimage.gif
BASISCALCULATIES VOOR DE COMMERCIEL SECTOR - REKENVAARDIGHEID
2550
noimage.gif
SCHOKLAND WERKBOEK NIV.3-4
2005
9789037233513
KINDEREN MET SPECIALE BEGELEIDINGSBEHOEFTE
1525
noimage.gif
EHBO VOOR PW
1525
noimage.gif
VOORRADEN EN BESTELLINGEN NIV.3+4
2375
noimage.gif
BEDRIJFSECONOMISCH REKENEN IN DE RETAIL DEEL 2 NIV.4
2680
noimage.gif
ORGANISATIEBELEID UITVOEREN EN FORMULEREN NIV.4
2875
noimage.gif
BEDRIJFSECONOMISCH REKENEN IN DE RETAIL DEEL 4 NIV.3+4
2375
noimage.gif
JURIDISCH BEHEER NIV.4
2350
noimage.gif
ONDERSTEUNEN BIJ VERPLEEGTECHNISCH HANDELEN
925
noimage.gif
ONDERSTEUNEN BIJ PERSOONLIJKE VERZORGING
925
noimage.gif
BIEDEN VAN BEGELEIDING
925
noimage.gif
TRAJECT ZORG HET VERPLEEGPLAN NIVEAU 4 BASISBOEK
 o.a.
noimage.gif
TAALBLOKKEN 3 COMBIPAKKET NE 3F LEERWERKBOEKEN + STUDENTLICE
10000
noimage.gif
ONDERSTEUNEN BIJ PERSOONLIJKE VERZORGING
925
noimage.gif
PERSOONLIJKE ZORG
7300
noimage.gif
WET- EN REGELGEVING IN DE ZORG
4150
noimage.gif
ALGEMEEN ZIEKENHUIS
6300
noimage.gif
VOORLICHTING, ADVIES EN INSTRUCTIE
3150
noimage.gif
KRAAMZORG
6300
noimage.gif
WONEN EN HUISHOUDEN
4150
noimage.gif
ORIENTATIE OP DE GEZONDHEIDSZORG
4150
noimage.gif
VERPLEEGKUNDIGE ZORG
6300
noimage.gif
VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN
6300
noimage.gif
VERPLEEGTECHNISCHE HANDELINGEN
7300
noimage.gif
WERKBOEKJE BASISVAARDIDHGEN REKENEN 2F
690
noimage.gif
WERKBOEKJE BASISVAARDIDHGEN REKENEN 3F
700
1
LESLAB FASE A WERKBOEK NIV.2
2990
noimage.gif
INTRODUCTIE INSTRUCTIE EN ZWEMACTIVITEITEN (SB4 IWA 1)
3050
noimage.gif
TRAJECT WELZIJN MZ VERWERKINGSLICENTIE STUDENT BASISDELEN 1 JAAR
3495
1
TAKENBOEK GASTHEER/GASTVROUW
2000
1
THEORIEBOEK SOCIALE HYGIENE
3295
noimage.gif
TRAJECT WELZIJN MZ TOTAALLIC BASIS- EN PROFIELDELEN 1 JR
12150
1
SPR2 - SPORT- EN RECREATIEBEGELEIDER
2950
noimage.gif
GASTHEERSCHAP HBR P1
2950
noimage.gif
PROFESSIONEEL WERKEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZORG
4840
noimage.gif
ONDERNEMEND GEDRAG NIV.3-4
4900
noimage.gif
KIES 2 LEERWERKBOEK
2400
noimage.gif
MARKETING EN MARKTONDERZOEK
3575
1
KEUZEDEEL ARBO, KWALITEITSZORG EN HULPVERLENING
3245
noimage.gif
TRAJECT DIENSTVERL. VERWERKINGSLICENTIE WERKBOEK HELPENDE ZORG EN WELZIJN
1650
9789006629804
TRAJECT DIENSTVERL. VERWERKINGSLICENTIE STUDENT BASIS- EN PROFIELDELEN 1 JAAR
2990
noimage.gif
TRAJECT V&V VERWERKINGSLICENTIE STUDENT BASISDELEN & PROFIELINC. VIDEOS
8270
noimage.gif
SCHOKLAND WERKBOEK NIV.3-4
2150
noimage.gif
SCHOKLAND WERKBOEK NIV.2
2150
noimage.gif
SCHOKLAND HANDBOEK
2625
9789492620095
DE VOLGENDE STAP IN MIJN LOOPBAAN
2515
noimage.gif
BREINGEHEIMEN STUDIEVAARDIGHEDEN MBO 2/3
1590
noimage.gif
TRAJECT WELZIJN MZ VERWERKING BASIS- EN PROFIELDELEN 1 JR
3860
9789037254853
HET GROTE VAARDIGHEDEN BOEK
4565
noimage.gif
METHODIEK PW
4780
9789037256277
SPORT, BEWEGEN EN GEZONDHEID DEEL 1
6075
noimage.gif
ANATOMIE EN FYSIOLOGIE VAN DE MENS
9950
noimage.gif
ANATOMIE EN FYSIOLOGIE, NIVEAU 4
 o.a.
1
SPECIFIEKE DOELGROEPEN VOOR ASSISTERENDEN
3995
1
WERKEN AAN JE TOEKOMST NIV 1-2
2995
noimage.gif
PEDAGOGISCH KLIMAAT PW EN TOTAALLICENTIE 1 JAAR (KD2021)
4710
noimage.gif
METHODIEK PW + TOTAALLICENTIE (KD2021)
4710
noimage.gif
ONTWIKKELING EN ACTIVITEITEN PW VERWERKINGSLICENTIE
1590
noimage.gif
SCHOOL EN DIDACTIEK VERWERKINGSLICENTIE
1635
noimage.gif
PEDAGOGISCH KLIMAAT PW VERWERKINGSLICENTIE
1590
noimage.gif
DIENSTVERLENENDE WERKZAAMHEDEN COMBI BOEK EN LICENTIE
4040
noimage.gif
BEVEILIGER 2 EXTRA, SET THEORIE- EN WERKBOEK
21000
noimage.gif
HELPENDE ZORG EN WELZIJN COMBI BOEK EN LICENTIE
3380
noimage.gif
JIJ ALS DIENSTVERLENER COMBI BOEK EN LICENTIE
3900
noimage.gif
ORANJE KRUIS THEORIEBOEK
2995
noimage.gif
ONDERNEMEND GEDRAG IN JE LOOPBAAN NIV 3-4 (2022-2023)
3715
noimage.gif
DE MAATSCHAPPIJ DAT BEN JIJ NIV.3-4 (2022-2023)
3115
noimage.gif
DE MAATSCHAPPIJ DAT BEN JIJ BOL EN BBL
3115
noimage.gif
ONDERNEMEND GEDRAG IN JE LOOPBAAN NIV.1-2 (2022-2023
3750
noimage.gif
DE MAATSCHAPPIJ DAT BEN JIJ NIV 1-2
2995